Ocenění

zavolejte nám

Novinky

Výkup PET láhví

Od 1. 5. 2019 jsme rozhodli podpořit třídění a začali vykupovat PET láhve a to za 1,50 Kč/kg - všechny barvy, s víčky/bez, s etiketami... Plasty lze vyplácet hotově :)

Výkup tříděných novin, časopisů a letáků

Od 1.2.2015 jsme zavedli nový druh ve výkupu papíru. Jedná se o tříděné noviny, časopisy a letáky, tyto tři složky jsou vykupovány společně tudíž mohou být navzájem promíchány, balení jakékoli uznáte za vhodné (papírové krabice, pytle popř. svázané do balíčků) Toto nové třídění přinese zákazníkům zvýhodněnou cenu a to 1,20 za jeden kilogram materiálu.

Víte, jak správně třídit odpad?

Každý z nás by měl třídit odpad, ale neděje se tak. Vznikl nový projekt, který Vám poodhalí tajemství třídení a co to má za přínosy pro naší společnost.

Více informací naleznete na: http://www.jaktridit.cz/

23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno

23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 114 840 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!