Ocenění

zavolejte nám

23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno

23 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu je v atmosféře o 1 114 840 tun CO2 ekv. méně. Má to smysl, třiďte odpad!

Kategorie: