Ocenění

zavolejte nám

Papír

 Recyklace má pozitivní dopad na naše životní prostředí. Papír lze recyklovat v průměru až 6krát.  Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách. Recyklací jedné tuny papíru ušetříme 0,47 až 0,9 tuny CO2 (při započtení uhlíku, které by vázaly neporažené stromy, by tato hodnota byla ještě podstatně vyšší).